BİLGİNİN KAYNAĞI NEDİR?

RASYONALİZM (AKILCILIK, USÇULUK)

Sorular  Sorular Sorular Sorular

 

“Şimdi, her türlü eylem ve her türlü meydana getirme, bireysel olanı konu alır. Çünkü,  tedavi eden hekimin iyileştirdiği “insan” değil, Callias veya Sokrates’tir. O halde deney olmaksızın kavrama   sahip olan ve tümeli bilen, ancak onda içerilmiş olan bireyseli bilmeyen bir insan sık sık tedavi yanlışları  yapacaktır. Çünkü iyileştirilmesi gereken bireydir. Ancak şurası bir gerçektir ki biz sanat erbabının deney sahibi  kişilereden  daha üstün olduğunu kabul ederiz. Gerçekten deney sahibi kişiler bir şeyin olduğunu bilirler, ama neden olduğunu bilmezler.....Sonra bize bireysel şeylere ilişkin en güvenilir bilgileri sağladıkları halde duyumlarımızdan hiçbirine genel olarak, bir bilgelik gözüyle      bakmayız. Çünkü onlar bize hiçbir şeyin nedenini, örneğin ateşin neden sıcak olduğunu, söylemezler. Onlar sadece onun sıcak olduğunu saptamakla    yetinirler.”

ARİSTOTELES Metafizik Çev: A. Aslan